sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Lâm Đình Đức
Hotline
0908 724 848 - 0908 624 650

Chỉ ngũ sắc

Chỉ ngũ sắc
Chỉ ngũ sắc
Chỉ ngũ sắc
Chỉ ngũ sắc

Sản phẩm chính

Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Sợi PP 600 , PP 900
Sợi PP 600 , PP 900

Chi may bao

Chỉ may may bao bì
Chỉ may may bao bì
Chỉ may may bao bì
Chỉ may may bao bì
Chỉ may bao màu
Chỉ may bao màu
Chỉ may bao màu
Chỉ may bao màu
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Chỉ may bao
Sợi PP 600 , PP 900
Sợi PP 600 , PP 900
Sợi PP 600 , PP 900
Sợi PP 600 , PP 900
Chỉ may bao loại 200gram
Chỉ may bao loại 200gram
Chỉ may bao loại 200gram
Chỉ may bao loại 200gram